Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAN001, 2402 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-23 Stoppdatum 2008-09-23
Mängd (ton): 5,71 Kostnad totalt: 7007
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: