Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAN001, 2402 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-19 Stoppdatum 2009-09-19
Mängd (ton): 4,96 Kostnad totalt: 6503
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: