Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAN001, 2402 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-08-24 Stoppdatum 1995-08-24
Mängd (ton): 14,94 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: