Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAN001, 2402 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-12-15 Stoppdatum 1997-12-16
Mängd (ton): 17,18 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: