Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAR039, 2417 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-22 Stoppdatum 2008-09-22
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 6061
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: