Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAR039, 2417 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-18 Stoppdatum 2009-09-18
Mängd (ton): 5,06 Kostnad totalt: 6633
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: