Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAR039, 2417 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-20 Stoppdatum 2010-09-20
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt: 6705
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: