Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAR039, 2417 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-14 Stoppdatum 2003-09-14
Mängd (ton): 18,68 Kostnad totalt: 18531
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: