Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAR039, 2417 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-05 Stoppdatum 2004-10-05
Mängd (ton): 7,01 Kostnad totalt: 6786
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: