Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSBB002, 2428 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-11-15 Stoppdatum 1995-11-15
Mängd (ton): 4,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: