Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSBB002, 2428 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-19 Stoppdatum 1999-08-19
Mängd (ton): 4,36 Kostnad totalt: 2876
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: