Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSBB002, 2428 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-10 Stoppdatum 2000-12-14
Mängd (ton): 4,72 Kostnad totalt: 4012
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: