Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSBB002, 2428 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-29 Stoppdatum 2001-10-29
Mängd (ton): 3,83 Kostnad totalt: 3014
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: