Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSBB002, 2428 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-31 Stoppdatum 2003-08-31
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 4227
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: