Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSBB002, 2428 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-21 Stoppdatum 2004-08-21
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 4400
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: