Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSBB002, 2428 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-08 Stoppdatum 2006-09-08
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 3820
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: