Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSBB002, 2428 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-10 Stoppdatum 2007-09-10
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 3890
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: