Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSBB002, 2428 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-21 Stoppdatum 2009-09-21
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 3762
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: