Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSBB002, 2428 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-18 Stoppdatum 1998-09-18
Mängd (ton): 4,36 Kostnad totalt: 2876
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: