Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058307, 06VAT058307 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-03 Stoppdatum 2010-09-03
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: