Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKURVEKÄRR, 2452 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-25 Stoppdatum 2008-11-25
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2089
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: