Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAGSJÖN, 2457 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-11-11 Stoppdatum 1994-11-11
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: