Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAGSJÖN, 2457 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-12-16 Stoppdatum 1998-12-16
Mängd (ton): 15,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: