Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAGSJÖN, 2457 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-10 Stoppdatum 2007-12-10
Mängd (ton): 15,02 Kostnad totalt: 14705
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: