Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAGSJÖN, 2457 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-25 Stoppdatum 2008-11-25
Mängd (ton): 15,08 Kostnad totalt: 15940
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: