Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAGSJÖN, 2457 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-18 Stoppdatum 2010-11-18
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 17678
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: