Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älekärr, 2458 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-18 Stoppdatum 2010-11-18
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2405
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: