Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN004, 2465 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-23 Stoppdatum 2007-04-23
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 3212
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: