Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN004, 2465 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-17 Stoppdatum 2008-04-17
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 3665
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: