Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN005, 2466 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-15 Stoppdatum 2006-05-15
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1021
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: