Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN005, 2466 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-17 Stoppdatum 2008-04-17
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1218
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: