Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN005, 2466 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-18 Stoppdatum 2002-04-18
Mängd (ton): 0,93 Kostnad totalt: 854
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: