Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN006, 2467 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-23 Stoppdatum 2004-04-23
Mängd (ton): 4,06 Kostnad totalt: 3825
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: