Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN006, 2467 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-17 Stoppdatum 2008-04-17
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 4883
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: