Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA011, 2489 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-03-28 Stoppdatum 2000-09-20
Mängd (ton): 4,17 Kostnad totalt: 3011
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: