Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA011, 2489 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-17 Stoppdatum 2002-04-17
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 3644
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: