Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA011, 2489 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-14 Stoppdatum 2006-05-14
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 4286
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: