Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA027, 2500 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-23 Stoppdatum 2007-04-23
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2177
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: