Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA027, 2500 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-09-01 Stoppdatum 1997-09-30
Mängd (ton): 1,79 Kostnad totalt: 1164
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: