Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA032, 2504 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-03-29 Stoppdatum 2000-09-20
Mängd (ton): 30,23 Kostnad totalt: 21828
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: