Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA032, 2504 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-23 Stoppdatum 2001-04-24
Mängd (ton): 30,21 Kostnad totalt: 26887
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: