Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA032, 2504 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-29 Stoppdatum 2003-03-29
Mängd (ton): 30,75 Kostnad totalt: 28993
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: