Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA032, 2504 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-22 Stoppdatum 2004-04-22
Mängd (ton): 30,78 Kostnad totalt: 28995
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: