Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA032, 2504 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-14 Stoppdatum 2006-05-14
Mängd (ton): 30,07 Kostnad totalt: 31664
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: