Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA032, 2504 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-17 Stoppdatum 2008-04-17
Mängd (ton): 20,04 Kostnad totalt: 24647
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: