Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA032, 2504 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-23 Stoppdatum 2010-04-24
Mängd (ton): 19,98 Kostnad totalt: 25450
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: