Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA037, 2509 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-17 Stoppdatum 2008-04-17
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 4881
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: