Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA037, 2509 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-24 Stoppdatum 2010-04-24
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5025
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: