Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA037, 2509 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-26 Stoppdatum 2005-04-26
Mängd (ton): 5,98 Kostnad totalt: 5938
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: