Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA037, 2509 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-03 Stoppdatum 1999-09-03
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 4017
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: